Als er geen andere schriftelijke afspraak is gemaakt over de opzegtermijn, moet u voor het einde van de maand opzeggen. De arbeidsovereenkomst loopt door tot de laatste dag van de maand waarin de opzegtermijn afloopt.

Voorbeeld opzegtermijn

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Als u op 15 mei opzegt, loopt de opzegtermijn tot 15 juni, maar de arbeidsovereenkomst eindigt pas op 1 juli.