Is bezwaar of beroep mogelijk?

Klacht over afhandeling van ontslagaanvraag bij UWV

Als u het niet eens bent met de gang van zaken bij de ontslagprocedure bij UWV, dan kunt u een klacht indienen. De beslissing over de ontslagvergunning kan daardoor niet veranderen.

U kunt uw klacht of suggestie online, telefonisch of per brief aan ons doorgeven.