Wanneer ik mijn werknemer niet mag ontslaan: opzegverboden

Uitzonderingen op het opzegverbod

Geen verbod bij faillissement of einde bedrijf

Een opzegverbod of ontslagverbod geldt niet wanneer uw bedrijf failliet is. Ook als u uw bedrijf beëindigt, geldt een opzegverbod niet. Is uw werknemer met zwangerschaps- of bevallingsverlof? Dan geldt dit opzegverbod wel. Beëindigt u het onderdeel van uw bedrijf waar de werknemer werkt, dan blijft het opzegverbod tijdens ziekte ook gelden.