Verwijtbaar handelen of nalatigheid is een reden om uw werknemer te ontslaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een werknemer die diefstal pleegt. Of een redelijke opdracht tot overwerk weigert. De situatie moet zo ernstig zijn dat niet van u verlangd kan worden dat u de werknemer in dienst houdt.

Bij diefstal of werkweigering, kunt u uw werknemer ook zonder tussenkomst van de kantonrechter op staande voet ontslaan. Uw werknemer kan het ontslag dan wel aanvechten. Als dan blijkt dat het ontslag op staande voet niet terecht was, betaalt u de kosten.

Niet meewerken aan re-integratie is een speciale vorm van verwijtbaar handelen. Uw werknemer is dan (langdurig) ziek en werkt zonder geldige reden niet mee aan de re-integratie. U moet dan eerst de loonbetaling (tijdelijk) stoppen. Blijft uw werknemer weigeren om mee te werken aan re-integratie dan kunt u ontslag aanvragen.

Als u uw werknemer via de kantonrechter wilt ontslaan omdat die niet meewerkt aan re-integratie, dan heeft u een deskundigenoordeel van UWV nodig. Stuurt u deze niet mee naar de kantonrechter, dan wijst de kantonrechter uw aanvraag af.

Meer hierover leest u in Ontslag bij verwijtbaar handelen of nalaten (pdf, 293 kB).

Let op: Wij krijgen meer aanvragen voor een deskundigenoordeel dan wij nu aankunnen. Daarom kan het langer duren voordat wij uw aanvraag behandelen. Na ontvangst van uw aanvraag bellen wij u. We bespreken dan samen of we u op een andere manier kunnen helpen. Kan dat niet, dan nemen we uw aanvraag in behandeling. Het kan dan wel langer duren voordat u een deskundigenoordeel ontvangt.

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever