Verwijtbaar handelen of nalatigheid is een reden om uw werknemer te ontslaan. Een voorbeeld hiervan is een werknemer die diefstal pleegt of een redelijke opdracht tot overwerk weigert. De situatie moet zo ernstig zijn dat er niet van u verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

Bij diefstal of werkweigering, kunt u uw werknemer ook zonder tussenkomst van de kantonrechter op staande voet ontslaan. U loopt dan wel het risico dat uw werknemer het ontslag aanvecht. Als dan blijkt dat het ontslag op staande voet niet terecht was, betaalt u de kosten.

Niet meewerken aan re-integratie is een speciale vorm van verwijtbaar handelen. Als uw werknemer (langdurig) ziek is en zonder geldige reden niet meewerkt aan zijn re-integratie, dan moet u eerst de loonbetaling (tijdelijk) stoppen. Blijft de werknemer weigeren om mee te werken aan re-integratie dan kunt u daarna ontslag aanvragen.

Als u uw werknemer via de kantonrechter wilt ontslaan vanwege het niet meewerken aan re-integratie, heeft u een deskundigenoordeel van UWV nodig. Stuurt u deze niet mee naar de kantonrechter, dan wijst de kantonrechter uw aanvraag af.

Meer hierover leest u in Ontslag bij verwijtbaar handelen of nalaten (pdf, 293 kB).

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever