Ontslag via kantonrechter

Wilt u uw werknemer om een andere reden dan langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen ontslaan? Dan kunt u terecht bij de kantonrechter. U dient dan een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in.

U kunt zich tijdens die procedure laten bijstaan door een advocaat of andere rechtshulpverlener, maar dat is niet verplicht. Denk er wel aan dat er aan de procedure bij de kantonrechter kosten (griffierecht) zijn verbonden. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl.

U hoeft geen toestemming te vragen aan de kantonrechter als u uw werknemer om dringende redenen op staande voet ontslaat. In dat geval kan uw werknemer zijn ontslag wel aanvechten bij de kantonrechter als hij het niet eens is met het ontslag op staande voet.

Hoe verloopt de ontslagprocedure via de kantonrechter?

Wilt u dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt? Dien dan een verzoekschrift in waarin u de redenen voor het ontslag beschrijft. Let op dat u iedere ontslagreden die u bij de kantonrechter aanvoert, volledig onderbouwt. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst alleen als u aan minimaal 1 van de aangevoerde ontslagredenen volledig voldoet.

Uw werknemer kan een schriftelijk verweer indienen tegen uw ontslagaanvraag. Vervolgens is er een mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek. De rechter stelt hiervoor het tijdstip vast. Binnen enkele weken volgt de uitspraak.

Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, moet u een transitievergoeding aan uw werknemer betalen. Een voorwaarde hiervoor is dat het dienstverband minimaal 2 jaar heeft geduurd. Alleen als uw werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan de kantonrechter beslissen dat u minder of geen transitievergoeding hoeft te betalen.

Opzegtermijn

Bij het bepalen van de ontslagdatum, houdt de kantonrechter rekening met de opzegtermijn die voor u geldt. De opzegtermijn is minimaal een maand. Alleen als uw werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan de kantonrechter bepalen dat het ontslag eerder ingaat.

De proceduretijd bij de kantonrechter gaat van de opzegtermijn af, maar er moet altijd een opzegtermijn van minimaal 1 maand overblijven.

Niet eens met de kantonrechter?

Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan. U vraagt dan een hogere rechter (het gerechtshof) om het ontslagverzoek opnieuw te beoordelen.

Op rechtspraak.nl leest u meer over hoe een verzoekschriftprocedure verloopt.