Wilt u uw werknemer om een andere reden dan langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen ontslaan? Dan kunt u terecht bij de kantonrechter. U dient dan een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in.

U kunt zich tijdens die procedure laten bijstaan door een advocaat of andere rechtshulpverlener, maar dat is niet verplicht. Aan de procedure bij de kantonrechter zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl.

U hoeft geen toestemming te vragen aan de kantonrechter als u uw werknemer om dringende redenen op staande voet ontslaat. In dat geval kan uw werknemer zijn ontslag wel aanvechten bij de kantonrechter als hij het niet eens is met het ontslag op staande voet.

Hoe verloopt de ontslagprocedure via de kantonrechter?

Wilt u dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt? Dien dan een verzoekschrift in waarin u de reden(en) voor het ontslag beschrijft en aangeeft waarom u uw werknemer niet kunt herplaatsen.

Tot 1 januari 2020 moest u iedere ontslagreden die u bij de kantonrechter aanvoerde volledig onderbouwen. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst alleen als u aan minimaal 1 van de ontslaggronden volledig voldeed. Vanaf 1 januari 2020 kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ook ontbinden op basis van de cumulatiegrond. Dit betekent dat er verschillende redenen voor ontslag zijn, die op zichzelf onvoldoende grond zijn voor ontslag maar samen wel voldoende grond zijn voor ontslag. Een voorwaarde bij deze ontslaggrond is dat niet in redelijkheid van u kan worden verwacht dat u de werknemer in dienst houdt.

Uw werknemer kan schriftelijk verweer indienen tegen uw ontslagaanvraag. Vervolgens is er een mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek. De rechter stelt hiervoor het tijdstip vast. Daarna volgt de uitspraak binnen enkele weken.

Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, moet u meestal een transitievergoeding aan uw werknemer betalen. Alleen als uw werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan de kantonrechter beslissen dat u minder of geen transitievergoeding hoeft te betalen. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter naast de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen aan de werknemer. Deze extra vergoeding is maximaal de helft van de transitievergoeding. Daarnaast is nog een vergoeding (billijke vergoeding) mogelijk.

Opzegtermijn

Bij het bepalen van de ontslagdatum, houdt de kantonrechter rekening met de opzegtermijn die voor u geldt. De opzegtermijn is minimaal een maand. Alleen als uw werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan de kantonrechter bepalen dat het ontslag eerder ingaat.

De proceduretijd bij de kantonrechter wordt van de opzegtermijn afgetrokken,maar er moet altijd een opzegtermijn van minimaal 1 maand overblijven.

Niet eens met de kantonrechter?

Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan. U vraagt dan een hogere rechter (het gerechtshof) om het ontslagverzoek opnieuw te beoordelen.

Op rechtspraak.nl leest u meer over hoe een verzoekschriftprocedure verloopt.