Een arbeidsovereenkomst eindigt automatisch als de werknemer overlijdt.

Dit is niet het geval als de werkgever overlijdt. De werknemer is dan in dienst bij de erfgenamen. Als de erfgenamen de werknemer willen ontslaan, moeten zij het initiatief nemen om de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig te beƫindigen.