Heeft uw werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer? Dan heeft u een aanzegplicht. Dat betekent dat u uw werknemer minimaal 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet laten weten of u de overeenkomst verlengt of niet. Doet u dit niet of niet op tijd? Dan moet u de werknemer een vergoeding betalen.

De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal dagen dat u te laat bent. Het niet of niet op tijd nakomen van de aanzegplicht heeft niet tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst (langer) doorloopt. Maar let op: is uw werknemer na de einddatum van de arbeidsovereenkomst bij u blijven werken? Dan is de arbeidsovereenkomst automatisch verlengd tegen dezelfde voorwaarden (zoals lengte, aard en loon).