Er is sprake van collectief ontslag als deze 3 punten voor u gelden:

Wet melding collectief ontslag (WMCO)

Wanneer er sprake is van collectief ontslag, moet u zich houden aan de regels van de Wet melding collectief ontslag (WMCO). U moet dan het volgende doen:

  • U meldt bij UWV en de vakbonden met leden binnen uw bedrijf dat u werknemers collectief gaat ontslaan.
  • U raadpleegt de vakbonden over de voorgenomen ontslagen. Dit houdt in dat u met elkaar overlegt over de plannen. Als de vakbond niet (op tijd) reageert op uw uitnodiging, dan vervalt deze verplichting.
  • U raadpleegt meestal ook de ondernemingsraad (OR).