Om via Digipoort gebruik te maken van onze diensten is per dienst een machtiging nodig. Dit kan een machtiging zijn voor medewerkers van uw eigen bedrijf of van een intermediair. U vraagt machtigingen aan via uw eigen softwarepakket.

Machtiging inzien en intrekken

U kunt uw machtigingen inzien en intrekken via Machtigingenregister Digipoort. Heeft u uw personeelsadministratie uitbesteed aan een intermediair? Dan kan deze via het machtigingenregister de eigen machtigingen inzien en intrekken.

Het register wordt beheerd door Logius. Logius houdt bij door wie, welke digitale berichten via Digipoort opgehaald mogen worden. Intermediairs, werkgevers en kleine zelfstandigen kunnen met eHerkenning inloggen op het machtigingenregister Digipoort.