De voorwaarde voor de tegemoetkoming NOW voor de derde aanvraagperiode is dat u een periode van 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Als u in de tweede aanvraagperiode NOW heeft gekregen, dan moet deze periode van 3 maanden aansluiten op de 3 maanden van de tweede aanvraagperiode.

Verder geldt:

 • Als u op of na 2 februari 2020 bent gestart, dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.
 • Bent u onderdeel van een concern? Dan moeten de periode en het percentage omzetverlies overeenkomen met die van andere onderdelen van het concern. Voor Nederlandse concerns met buitenlandse dochters geldt: Omzetverlies van buitenlandse rechtspersonen die geen Nederlands loon hebben, telt u niet mee.
 • Vraagt u de definitieve berekening aan op werkmaatschappijniveau? Dan moet de periode waarin u omzetverlies heeft overeenkomen met die van de andere werkmaatschappijen binnen het concern. Het percentage omzetverlies mag wel verschillen tussen de werkmaatschappijen.
 • Als u NOW ontvangt, gaat u ermee akkoord dat de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar worden gemaakt. Deze gegevens worden openbaar gemaakt in het Register NOW.

Plichten

Hieronder ziet u wat uw plichten zijn voor de derde aanvraagperiode.

Loon

 • Gebruik de tegemoetkoming om de loonkosten te betalen.
 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers in dienst, ongeacht de contractvorm, en betaal het loon van de werknemers door.

Ontslag en omscholing

 • Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.
 • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemers te begeleiden naar ander werk.
 • Als u een aanvraag heeft gedaan voor bedrijfseconomisch ontslag in de derde aanvraagperiode (oktober, november en december 2020), had u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. Dit kon tijdens de periode waarvoor u een aanvraag kon doen (oktober, november en december 2020). Heeft u dit niet gedaan, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.

Administratie

 • Houd een administratie bij waarmee wij kunnen controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de definitieve berekening van de tegemoetkoming.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
 • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
 • Bel ons als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf.
 • Stuur ons een accountantsverklaring of derdenverklaring als wij daar voor de definitieve berekening van uw tegemoetkoming om vragen.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Wij kunnen tot 5 jaar na de definitieve berekening van de tegemoetkoming onderzoek doen.

Winstuitkering, bonus en aandelen

Keer als aanvrager geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen in. Dit geldt als het voorschot op de tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is.

Doet u een aanvraag op werkmaatschappij-niveau? Dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de hele groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 125.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern/ de groep moeten hiermee akkoord zijn.

Vraag uw accountant om meer informatie hierover of kijk op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.