Heeft u schade door een fout van UWV? Dan kunt u schadevergoeding vragen. Wij kijken dan of uw verzoek voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De schade komt door een fout van UWV. Dat kan een onjuiste beslissing zijn. Of iets dat een medewerker doet of juist niet doet. Bijvoorbeeld als u onjuiste informatie krijgt, of als u geen informatie krijgt.
  • De onjuiste beslissing moet de schuld zijn van UWV. Dit is bijvoorbeeld niet zo als de beslissing is genomen met verkeerde informatie die u heeft gegeven. Of als u informatie heeft achtergehouden.
  • U moet echt schade hebben. Dit kan financiĆ«le schade zijn (materiĆ«le schade), maar ook lichamelijk of geestelijke schade (smartengeld). Smartengeld wordt in Nederland niet vaak toegewezen.
  • Er moet een rechtstreeks, onmiddellijk verband zijn tussen de onjuiste beslissing of handeling van UWV en de schade.

Voorbeeld 1 schadevergoeding

UWV heeft geweigerd een werknemer een Ziektewet-uitkering te geven. Deze beslissing blijkt achteraf onjuist te zijn. De uitkering wordt alsnog door UWV nabetaald. De werknemer zou volgens de cao recht hebben gehad op een aanvulling van zijn werkgever, maar hij kreeg die aanvulling niet omdat de werkgever inmiddels failliet was gegaan. UWV hoeft de gemiste aanvulling niet als schadevergoeding te betalen. De schade was geen rechtstreeks gevolg van de onjuiste beslissing, maar van het feit dat de werkgever geen vergoeding gaf.

Voorbeeld 2 schadevergoeding

U moet van UWV het loon van een werknemer doorbetalen, terwijl dat achteraf onterecht bleek. UWV moet een deel van de schade dan vergoeden.

  • Er moet voldaan zijn aan het relativiteitsvereiste (dit wordt ook wel Schutznorm genoemd). De wet of regel die UWV heeft overtreden, moet het doel hebben om uw belang te beschermen. Aan deze voorwaarde wordt bijna altijd voldaan. Daarom gaan we er hier niet verder op in.

Voldoet uw verzoek aan alle voorwaarden? Maar is de schade toch uw eigen schuld? Dan hoeven wij de schade niet te vergoeden. Of wij hoeven maar een deel van de schade te vergoeden. Heeft u de schade niet of niet genoeg proberen te beperken? Dan is de schade ook voor een deel uw eigen schuld.