UWV is niet verplicht om een beslissing te nemen over uw verzoek om schadevergoeding. Als wij wel een beslissing nemen, dan beslissen wij binnen 8 weken of u schadevergoeding krijgt en welk bedrag u krijgt. U kunt u hiertegen geen bezwaar maken.

Hebben wij niet binnen 8 weken op uw verzoek gereageerd? Of wijzen wij uw verzoek helemaal of gedeeltelijk af? Dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de bestuursrechter om UWV te veroordelen tot een schadevergoeding.