Waarom staat er nog een ziekmelding open in de Verzuimmelder?

Een ziekmelding kan om verschillende redenen nog zichtbaar zijn in de Verzuimmelder. Staat er ten onrechte nog een lopende ziekmelding in de Verzuimmelder, dan kunt u deze melding intrekken. De melding is dan niet langer te zien in het overzicht.
Hoe u de melding intrekt, hangt af van de openstaande melding:

  • Staat er een begin- en einddatum? Dan kunt u zelf de melding intrekken in de Verzuimmelder.
  • Is de werknemer ziek gemeld met een 42e-weeksmelding? Dan kunt u de werknemer alleen volledig hersteld melden in de Verzuimmelder. U kunt een 42e-weeksmelding niet intrekken via de Verzuimmelder. 
  • Is de ziekmelding per post gedaan? U kunt de melding dan niet intrekken via de Verzuimmelder. U kunt de betermelding ook alleen per post doen.
  • Heeft u een ontvangstbevestiging van de hersteldmelding gehad? Dan hebben wij de melding wel verwerkt. U hoeft dan niets te doen.
Inloggen werkgeversportaal

Is geen van deze oorzaken van toepassing? Dan kunt u contact met ons opnemen.