Wanneer de gezondheid van uw (ex-)werknemer verbetert of verslechtert, kan dat invloed hebben op zijn mogelijkheden om te werken. Een herbeoordeling van de gezondheid van uw (ex-)werknemer is een nieuwe beoordeling van zijn arbeids(on)geschiktheid. UWV bepaalt dan opnieuw de mogelijkheden van uw (ex-)werknemer om te werken. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte of duur van zijn WIA-uitkering. Ook kan misschien de re-integratie worden aangepast.