In de periode voor de bevalling heeft u recht op zwangerschapsverlof. Tijdens dit verlof krijgt u een zwangerschapsuitkering. Het zwangerschapsverlof gaat in tussen 6 en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum (de flexibiliseringsperiode).