Na de bevalling heeft u recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof en een bevallingsuitkering. Ook als u na de uitgerekende datum bevalt. U bent verplicht om na de bevalling eerst minimaal 6 weken verlof aaneengesloten op te nemen. De rest mag u gespreid over een periode van 30 weken opnemen. U overlegt dit met uw werkgever. Doet u dit binnen 3 weken na de start van uw bevallingsverlof.