Met een uitkering heeft u een aantal plichten. Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.

De plichten die horen bij uw huidige WW-uitkering, Ziektewet-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering vervallen in de periode dat u de zwangerschaps- en bevallingsuitkering heeft. Tijdens uw zwangerschaps- en bevallingsverlof hoeft u dus niet te solliciteren.

Inkomsten doorgeven bij WW-uitkering

Krijgt u een WW-uitkering? Dan betalen wij uw WAZO-uitkering wekelijks. Dit gebeurt automatisch. U geeft uw inkomsten aan ons door na afloop van de laatste maand dat u een WW-uitkering ontvangt. Tijdens de WAZO-uitkering hoeft u geen Inkomstenopgave in te vullen.

Krijgt u na afloop van uw WAZO-uitkering weer een WW-uitkering? Dan geeft u wel weer uw inkomsten maandelijks aan ons door met de Inkomstenopgave of via de UWV-app.