Passend werk is werk dat past bij wat u kunt en weet. Wat voor u passend werk is, hangt af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld van uw gezondheid, wat voor werk u eerder heeft gedaan, hoelang u ziek bent en hoever u bent met uw re-integratie op dat moment. Wij beoordelen welk werk passend is voor u. Dit kan in de loop van de tijd veranderen.

Als u de kans krijgt om passend werk te doen, dan moet u dat altijd accepteren. Als u weigert om passend werk te doen, krijgt u een lagere uitkering.