Voordat u uw WIA-aanvraagformulier invult, verzamelt u eerst deze documenten:

 1. Medische informatie
  U krijgt uw medische informatie van uw bedrijfsarts omdat uw werkgever deze niet mag inzien.

 2. Re-integratieverslag
  Met uw werkgever of arbodienst stelde u een aantal documenten op over uw re-integratie. Samen vormen deze documenten het re-integratieverslag:

  • Probleemanalyse (en eventuele bijstelling)
  • Plan van aanpak (en eventuele bijstelling)
  • (Eerstejaars)evaluatie
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
  • Eindevaluatie (deze vult u samen met uw werkgever in)

Heeft u deze documenten nog niet gekregen? Vraag uw werkgever er dan naar. Let op: Bewaar kopieën van deze documenten voor uw eigen administratie.