In een aantal situaties kunt u beter geen herbeoordeling aanvragen. Het gaat om de volgende situaties:

  • U heeft een WIA-uitkering aangevraagd, maar er is nog geen beslissing genomen. U kunt pas een herbeoordeling aanvragen als u de beslissing over uw uitkering heeft ontvangen.
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing over uw WIA-uitkering. Uw bezwaar moet eerst afgerond zijn, voordat u een herbeoordeling kunt aanvragen.