Ongeveer 3 maanden voordat uw loongerelateerde uitkering afloopt, krijgt u van ons een brief. Hierin staat of u na uw loongerelateerde uitkering een andere WIA-uitkering krijgt: een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering.

Krijgt u een vervolguitkering na uw loongerelateerde uitkering? Dan hangt het van uw situatie af hoelang u deze krijgt. Bijvoorbeeld:

  • U gaat de helft of meer verdienen van wat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen. De vervolguitkering wordt omgezet in de hogere loonaanvullingsuitkering.
  • U verdient meer dan 65% van uw oude loon. U ontvangt de vervolguitkering dan maximaal 1 jaar.
  • U kunt volgens de arbeidsdeskundige weer meer dan 65% of meer van uw oude loon verdienen. Dan stopt uw vervolguitkering na 2 maanden.
  • Gaat het veel slechter met uw gezondheid? En is het zeer waarschijnlijk dat u daardoor nooit meer dan 20% van uw oude loon kunt verdienen? Dan krijgt u mogelijk een IVA-uitkering.

Als er niets verandert in uw situatie, krijgt u de uitkering tot u de AOW-leeftijd bereikt. Maar de uitkering kan ook eerder stoppen. Bijvoorbeeld als uw gezondheid beter wordt.