Ongeveer 3 maanden voordat uw loongerelateerde uitkering afloopt, krijgt u van ons een brief. Hierin staat of u na uw loongerelateerde uitkering een andere WIA-uitkering krijgt: een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering.

Krijgt u een loonaanvullingsuitkering na uw loongerelateerde uitkering? Dan hangt het van uw situatie af hoelang u deze krijgt. Bijvoorbeeld:

  • U verdient minder dan de helft van wat u volgens onze arbeidsdeskundige kunt verdienen. Uw loonaanvullingsuitkering wordt dan omgezet in een vervolguitkering. Uw inkomen kan dan sterk omlaag gaan.
  • U verdient weer meer dan 65% van uw oude loon. U ontvangt de loonaanvullingsuitkering dan maximaal 1 jaar.
  • U kunt volgens de arbeidsdeskundige weer meer dan 65% van uw oude loon verdienen. Maar u verdient dit loon niet. Uw uitkering stopt dan na 2 maanden.
  • Gaat het veel slechter met uw gezondheid? En is het zeer waarschijnlijk dat u daardoor nooit meer dan 20% van uw oude loon kunt verdienen? Dan krijgt u mogelijk een IVA-uitkering.

Als er niets verandert in uw situatie, krijgt u de uitkering tot u de AOW-leeftijd bereikt. Maar de uitkering kan ook eerder stoppen. Bijvoorbeeld als uw gezondheid beter wordt.