U moet de documenten van uw WGA-uitkering altijd minimaal 2 jaar na afloop van uw uitkering bewaren. Als wij ernaar vragen, bent u namelijk verplicht om deze documenten aan UWV te laten zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor loonstrookjes en sollicitatiebrieven, maar ook voor arbeidsovereenkomsten.

Maar het is verstandig om de documenten van uw uitkering nog langer te bewaren. Ook na die periode van twee jaar kan UWV onderzoeken of de uitkering die u ontvangt of heeft ontvangen wel juist is. U moet meewerken aan dat onderzoek.