In de brief die u na uw aanvraag heeft gekregen, staat wanneer wij moeten beslissen of u een WIA-uitkering krijgt. Als wij deze datum niet halen, nemen wij contact met u op om te vragen of u een voorschot wilt. We doen dit uiterlijk 2 weken voordat uw uitkering in zou moeten gaan.

Het voorschot is een schatting van uw uiteindelijke uitkering. Als u andere inkomsten heeft, dan trekken wij die van het voorschot af.

Het voorschot stopt als wij een beslissing hebben genomen over uw aanvraag.

Verrekenen van uw voorschot

Als u een WIA-uitkering krijgt, dan kijken wij naar de hoogte van uw voorschot. Dit doen we op de volgende manier:

  • We kijken naar het bedrag dat u in totaal aan voorschotten heeft gekregen.
  • We kijken naar het bedrag dat u in dezelfde periode aan WIA-uitkering had moeten krijgen.
  • Is het bedrag van uw WIA-uitkering hoger? Dan ontvangt u van ons het verschil.
  • Is het bedrag van uw WIA-uitkering lager? Dan hoeft u dit meestal niet terug te betalen. Wij waren te laat met onze beslissing en daar mag u geen nadeel van hebben. We kijken nog wel of u andere inkomsten had waarmee wij geen rekening hebben gehouden. Zo ja, dan was uw voorschot te hoog. Dit deel moet u wel aan ons terugbetalen.

Als u geen WIA-uitkering krijgt

Als wij uw aanvraag voor een WIA-uitkering afwijzen, dan kunt u een WW-uitkering aanvragen. Beslissen wij dat u een WW-uitkering krijgt? Dan verrekenen we het WIA-voorschot achteraf met het bedrag dat u nog aan WW krijgt.

  • Is het bedrag dat u nog aan WW krijgt hoger? Dan ontvangt u van ons het verschil.
  • Is het bedrag dat u nog aan WW krijgt lager? Dan hoeft u het verschil niet aan ons terug te betalen. Ook hier kijken we of u geen andere inkomsten had waarmee wij geen rekening hebben gehouden. Dit deel van het te veel ontvangen voorschot moet u wel altijd aan ons terugbetalen.

Als u geen WIA- of WW-uitkering krijgt, dan hangt het van uw situatie af of u het voorschot terug moet betalen.

Nog niets van ons gehoord?

Heeft u een week voordat uw uitkering zou moeten ingaan nog niets van ons gehoord? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het nummer bij Service & contact. Eventueel kunt u daarna een melding doen met het formulier Melding te late beslissing UWV.