Re-integreren met een WAO-uitkering

Begeleiding door een re-integratiebedrijf

Als u in aanmerking komt voor een re-integratietraject, kunt u samen met een arbeidsdeskundige van UWV een re-integratiebedrijf kiezen waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten. Samen met de re-integratiedeskundige van dit bedrijf stelt u een plan op hoe u weer werk gaat vinden. Als wij uw plan goedkeuren, dan kunt u daar meteen mee beginnen. Wij betalen de kosten van het re-integratiebedrijf.