Tijdens uw ziekte heeft u een aantal plichten. Dit geldt ook voor uw werkgever. U maakt deze afspraken samen. Vraag uw werkgever welke regels er gelden als u ziek bent. Waarschijnlijk staan die regels ook in uw contract. Bijvoorbeeld wat u moet doen als het weer beter met u gaat. Of wat u doorgeeft als u op vakantie wilt tijdens uw ziekte.

Ontvangt u naast uw loon ook een uitkering van UWV? Dan blijven de regels voor die uitkering gelden.

Werk aan uw re-integratie

Als u ziek bent staat voorop dat u actief moet meewerken aan uw herstel en zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Dat kan betekenen dat u tijdelijk ander passend werk doet. U mag uw herstel niet in de weg staan of vertragen. De regels van uw cao en de wet gelden. Of als u geen cao heeft, de regels van uw werkgever.

Ook moet u zich houden aan de afspraken in het Plan van aanpak. Het Plan van aanpak maakt u samen met uw werkgever. U zet daarin de afspraken die u samen maakt over uw re-integratie. In het Plan van aanpak geeft ook uw mening over deze afspraken. En als er na een evaluatie afspraken veranderen, dan geeft u ook uw mening over de nieuwe afspraken.

Houdt u zich niet aan de regels, dan mag de werkgever u minder loon betalen of zelfs loon inhouden. Bent u het niet eens, vraag dan een deskundigenoordeel aan bij UWV.