Als u naast uw werk ook een WW-uitkering heeft, dan meldt u zich ziek bij uw werkgever én bij UWV.

Dit doet u uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent via Mijn UWV. Via Mijn UWV kunt u vanaf de dag na uw ziekmelding ook de status van uw ziekmelding bekijken.

Hoe zit het met mijn inkomen?

Meestal betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent. Uw WW-uitkering loopt tijdens de eerste 13 weken van uw ziekte ook door. Tijdens deze 13 weken gelden niet alleen de regels van de Ziektewet, maar ook die van de Werkloosheidswet.

Als u na 13 weken nog niet beter bent, krijgt u een Ziektewet-uitkering in plaats van uw WW-uitkering.

Stopt uw WW-uitkering tijdens de eerste 13 weken van uw ziekte, omdat u de maximale duur van de uitkering heeft bereikt? Dan krijgt u mogelijk al eerder een Ziektewet-uitkering. Hierover krijgt u dan vanzelf bericht.