Heeft u vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aangevraagd? Dan werkt u verder aan uw re-integratie volgens uw Plan van aanpak, dat u samen met uw werkgever heeft opgesteld. Zolang u daarmee bezig bent, betaalt uw werkgever uw loon door. Ruim voor het einde van de verlenging krijgt u van ons weer een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering. Bespreek dan opnieuw met uw werkgever of u nog langer doorwerkt aan uw re-integratie, of dat u de uitkering aanvraagt.