Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Heeft u uw veranderde leefsituatie niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, aan ons doorgegeven? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.