Wijzigingen in mijn situatie

Ik ben ziek

Ik word ziek binnen 4 weken na afloop van mijn WW-uitkering

Is uw WW-uitkering gestopt en wordt u binnen 4 weken ziek? Dan kunt u misschien toch nog een Ziektewet-uitkering krijgen. U moet zich hiervoor uiterlijk op uw tweede ziektedag ziek melden via Mijn UWV. Hiermee vraagt u automatisch een Ziektewet-uitkering aan. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.