Kan ik een WW-uitkering krijgen?

Ik heb zelf ontslag genomen

Zelf ontslag om gezondheidsredenen

Bent u ziek geworden door problemen op uw werk? Dan meldt u zich ziek bij uw werkgever. Lees hierover op Ik ben ziek. Het is belangrijk dat u er dan alles aan doet om de problemen met uw werkgever op te lossen, zodat u bij uw werkgever in dienst kunt blijven.

Lukt het niet de problemen op te lossen en neemt u daarom zelf ontslag? Dan beoordeelt een arts van UWV of u een goede reden had om ontslag te nemen.

U kunt misschien WW krijgen als de bedrijfsarts of een behandelend arts (huisarts of specialist) u heeft geadviseerd om ontslag te nemen, en als onze arts het volgende vindt:

  • Vanwege uw psychische toestand is het u niet aan te rekenen dat u ontslag nam.
  • Het zou schadelijk zijn voor uw gezondheid als u weer was gaan werken of bij de werkgever in dienst was gebleven.