Als u WW krijgt en u wordt ziek, dan betalen wij de eerste 13 weken uw WW-uitkering door. Maar dan gelden voor u wel de regels van de Ziektewet. U bent bijvoorbeeld verplicht om mee te werken aan uw re-integratie.

Bent u na 13 weken nog ziek? Dan stopt uw WW en krijgt u een Ziektewet-uitkering.

Als u na 2 jaar (104 weken) nog steeds ziek bent eindigt uw Ziektewet-uitkering. U kunt dan een WIA-uitkering aanvragen. WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U kunt een WIA-uitkering aanvragen als u door ziekte niet of minder kunt werken. Vraag de uitkering op tijd aan. U zit dan niet zonder inkomen.

Aanvragen WIA-uitkering

Bent u zwanger en krijgt u voor het volledige aantal uren een zwangerschaps- en bevallingsuitkering? Dan stopt uw WW-uitkering ook.