Vrijwilligerswerk tijdens mijn Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong- uitkering

Hoeveel vergoeding voor vrijwilligerswerk mag ik krijgen?

Soms krijgt u een vergoeding voor uw vrijwilligerswerk. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan € 170 per maand. En het totale bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.700 per kalenderjaar. Deze bedragen zijn inclusief een eventuele reiskostenvergoeding.

Ontvangt u een hogere vergoeding? Dan gaan wij ervan uit dat u betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk. Uw vrijwilligerswerk kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Doorgeven wijzigingen aan UWV