Vrijwilligerswerk tijdens mijn Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong- uitkering

Hoeveel vergoeding voor vrijwilligerswerk mag ik krijgen?

Soms krijgt u een vergoeding voor uw vrijwilligerswerk. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan € 5 per uur, of € 2,75 als u 21 jaar of jonger bent. Per maand mag het bedrag niet hoger zijn dan € 180. En het totale bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.800 per kalenderjaar. Deze bedragen zijn inclusief een eventuele reis- en onkostenvergoeding.

Ontvangt u een hogere vergoeding? Dan gaan wij ervan uit dat u betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Te hoge vergoeding

Als uw vergoeding (inclusief de reis- en onkostenvergoeding) boven de maximale bedragen uitkomt, kijken wij waar uw vergoeding uit bestaat. Het bedrag dat u krijgt voor uw vrijwilligerswerk is belastbaar inkomen. Daarom verrekenen wij het hele bedrag met uw uitkering. Uw gemaakte reis- of onkostenvergoeding worden niet verrekend met uw uitkering.

Voorbeeld:
U bent vrijwilliger bij een vereniging en 21 jaar of ouder. Voor uw werk krijgt u een vergoeding van € 140 per maand. Daarnaast krijgt u een reiskostenvergoeding van € 47,50 per maand. Uw totale vergoeding is € 187,50 per maand. Dit is meer dan het maximum bedrag van € 180 per maand.

De vrijwilligersvergoeding wordt daarom gezien als inkomen. De reiskosten worden niet gezien als inkomen. De vergoeding van € 140 wordt meegenomen in de berekening van de hoogte van uw uitkering.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering heeft