Krijgt u van uw gemeente een IOAW-, IOAZ-, Anw-uitkering of bijstandsuitkering? Dan kunt ook onder de no-riskpolis vallen. Er is dan wel een Indicatie banenafspraak van UWV nodig.

De gemeente kan deze Indicatie banenafspraak bij UWV aanvragen. Maar u kunt dit ook zelf doen met een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen.