Heeft u een ziekte of handicap die u belemmert of belemmerde tijdens uw opleiding? Dan kunt u ook onder de no-riskpolis vallen. U heeft dan wel een no-riskverklaring van UWV nodig. Voor deze no-riskverklaring moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U kunt gaan werken. Dat betekent dat u niet meer leerplichtig bent (vanaf 16 jaar). U kunt de no-riskverklaring ook aanvragen als u een leerplichtontheffing heeft of als u de verklaring nodig heeft voor een leerwerkplaats.
  • U bent jonger dan 30 jaar.
  • U heeft uw laatste opleiding minder dan 5 jaar geleden afgerond.
  • Uw laatste opleiding was geen volwassenenonderwijs om uw diploma voor het voortgezet onderwijs te halen.

Daarnaast moet 1 van deze situaties voor u gelden:

  • Uw laatste opleiding was speciaal onderwijs, een praktijkopleiding of een entree-opleiding in het mbo.
  • U kreeg hulp of een hulpmiddel om uw opleiding te kunnen volgen: een onderwijsvoorziening. U heeft deze onderwijsvoorziening langer dan 1 jaar nodig gehad.
  • U heeft passend onderwijs gehad binnen het reguliere onderwijs.
  • U heeft uw opleiding door uw ziekte of handicap niet kunnen afronden of met vertraging afgerond.
Aanvragen no-riskverklaring