Geld lenen om eigen bedrijf te starten

Voorbereidingskrediet

Met het voorbereidingskrediet kunt u kosten declareren om de start van uw onderneming voor te bereiden. Bijvoorbeeld het bezoeken van beroepsmatige bijeenkomsten of het werven van klanten. U krijgt het voorbereidingskrediet niet in één keer. Wij betalen u nadat u uw kosten heeft gedeclareerd.

Voorwaarden voorbereidingskrediet

Als u aan de voorwaarden voor het starterskrediet voldoet, kunt u misschien het voorbereidingskrediet krijgen. Dan moet het starterskrediet wel al aan u toegewezen zijn. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden.

U vraagt deze voorziening aan via Mijn UWV.

Aanvragen voorziening voorbereidingskrediet: Ondersteuning van startende ondernemers bij re-integratie

Het voorbereidingskrediet is een lening

Wordt na het ontvangen van het voorbereidingskrediet de aanvraag van het starterskrediet afgewezen? Dan hoeft u het bedrag van het voorbereidingskrediet niet terug te betalen. Trekt u zelf de aanvraag van het starterskrediet in, dan moet u het bedrag van het voorbereidingskrediet wel terugbetalen. Over deze lening betaalt u 8% rente. U mag maximaal 10 jaar doen over het terugbetalen van het voorbereidingskrediet en het starterskrediet.

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?

Wij beslissen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.