Ik ga in het buitenland werken

Wanneer kan ik mij verzekeren bij UWV?

  • U gaat in het buitenland werken voor een buitenlandse werkgever. U blijft wel in Nederland wonen.
  • U wordt uitgezonden naar het buitenland door een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking of een volkenrechtelijke organisatie.
  • U gaat in het buitenland werken voor de Nederlandse overheid. U gaat ook in het buitenland wonen.
  • U gaat in het buitenland werken voor een Nederlandse werkgever. U gaat ook in het buitenland wonen. Het is dan niet zinvol een vrijwillige Ziektewet-verzekering af te sluiten. Uw Nederlandse werkgever is namelijk verplicht uw loon door te betalen als u ziek wordt. Alleen als u terugkeert naar Nederland, een WW-uitkering krijgt en u tijdens uw WW langer dan 13 weken ziek bent, krijgt u een Ziektewet-uitkering als u hiervoor vrijwillig verzekerd bent.