U krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als u aan de wekeneis voldoet. Deze uitkering wordt verlengd als u ook aan de jareneis voldoet.

Heeft u in de laatste 36 weken vóórdat u werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken. Was u in die periode ziek, kreeg u zwangerschaps- en bevallingsverlof of nam u onbetaald verlof op? Of werkte u als zelfstandige? Dan kijken wij verder terug dan de laatste 36 weken, naar een periode waarin u wel minstens 26 weken werkte.

Voldoet u aan de wekeneis én heeft u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En heeft u deze jaren voldoende gewerkt om ze mee te mogen tellen voor uw arbeidsverleden? Dan voldoet u aan de jareneis en krijgt u een verlengde uitkering. U kunt ook kijken op Mijn UWV. Daar vindt u een schatting op basis van uw gegevens. Of u kunt de duur zelf berekenen met de rekenhulp: Hoelang duurt mijn WW-uitkering?

Bereken de duur van mijn WW-uitkering