Hoelang heb ik recht op een uitkering?

U krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als u aan de wekeneis voldoet. Deze uitkering wordt verlengd als u ook aan de jareneis voldoet.

Heeft u in de laatste 36 weken vóórdat u werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken. Was u in die periode ziek, kreeg u zwangerschaps- en bevallingsverlof of nam u onbetaald verlof op? Of werkte u als zelfstandige? Dan kijken wij verder terug dan de laatste 36 weken, naar een periode waarin u wel minstens 26 weken werkte.

Voldoet u aan de wekeneis én heeft u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En heeft u deze jaren voldoende gewerkt om ze mee te mogen tellen voor uw arbeidsverleden? Dan voldoet u aan de jareneis en krijgt u een verlengde uitkering. U kunt ook kijken op Mijn UWV. Daar vindt u een schatting op basis van uw gegevens. Soms wordt de schatting nog niet weergegeven. Wij werken eraan dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Bereken de duur van mijn WW-uitkering