U kunt een Indicatie banenafspraak krijgen als u zelfstandig kunt werken bij een gewone werkgever, maar het u niet lukt om het minimum(jeugd)loon te verdienen door uw ziekte of handicap. Ook niet als u werkt met een voorziening, zoals een aangepaste werkplek.

Verder moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw ziekte of handicap duurt waarschijnlijk nog minimaal 6 maanden.
  • U bent nog niet opgenomen in het doelgroepregister.
  • U volgt of volgde voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of een entree-opleiding in het mbo. Let op: Volgt of volgde u vso of pro? Dan beoordelen wij uw aanvraag meestal zonder dat u een gesprek heeft met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV.

U kunt misschien ook een Indicatie banenafspraak krijgen als u geen vso of pro volgt of volgde. Maar dan hebben wij wel extra informatie van u nodig. Bijvoorbeeld over de datum waarop uw ziekte of handicap door een arts is vastgesteld.

Als u deze indicatie wilt krijgen, kunt u bij UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen met het formulier ‘Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen’. Wij beoordelen dan of u een indicatie kunt krijgen.

Krijgt u een Indicatie banenafspraak? Dan valt u onder de doelgroep van de banenafspraak. De gemeente kan u dan helpen bij het vinden van werk.

Wilt u meer weten over de Indicatie banenafspraak? Ga dan naar Wat is een Indicatie banenafspraak?