Uitleg van de begrippen op de jaaropgaaf

Ingehouden bijdragen Zorgverzekeringswet

Heeft u in uw woonland recht op medische zorg op kosten van Nederland? Dan wordt daarvoor op uw uitkering een bijdrage ingehouden. Wij dragen deze bijdrage af aan het Centraal administratiekantoor (CAK). De bijdrage bestaat uit:

  • een nominale bijdrage;
  • een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

De berekening van de inkomensafhankelijke bijdragen gebeurt voor iedereen op dezelfde manier. Wel kan de hoogte van de bijdragen per woonland verschillen. In het buitenland zijn de kosten voor zorg namelijk vaak anders dan in Nederland.