Staan u en de persoon met wie u woont bij de Belastingdienst of een andere organisatie, zoals de Sociale Verzekeringsbank of uw gemeente, geregistreerd als samenwonend?

Antwoord ja: uw leefsituatie is getrouwd of daarmee gelijkgesteld. U bent klaar met het invullen van het stappenplan.
Antwoord nee: ga door met stap 8.