Hebben u en de persoon met wie u woont een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap?

Antwoord ja: uw leefsituatie is getrouwd of daarmee gelijkgesteld. U bent klaar met het invullen van het stappenplan.
Antwoord nee: ga door met stap 7.