Deelt u met precies 1 persoon de kosten voor de woning en het huishouden zoals boodschappen, benzine, rekeningen? En is deze persoon niet uw vader, moeder of kind?

Antwoord ja: uw leefsituatie is getrouwd of daarmee gelijkgesteld. U bent klaar met het invullen van het stappenplan.
Antwoord nee: ga door met stap 5.