Woont u samen met iemand met wie u eerder getrouwd bent geweest?

Antwoord ja: uw leefsituatie is getrouwd of daarmee gelijkgesteld. U bent klaar met het invullen van het stappenplan.
Antwoord nee: ga door met stap 4.