Mediation is een goede oplossing als de partijen:

  • Samen het probleem willen oplossen. Als een van de partijen niet wil, werkt mediation niet.
  • Bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Vaak denkt een van de partijen dat de ander niet bereid is om te praten. In de praktijk blijkt echter dat partijen in deze situatie graag willen meewerken aan mediation.

De mediator organiseert die gesprekken en zoekt ook de locatie uit. Bij de gesprekken mogen de partijen altijd iemand meenemen, bijvoorbeeld een vriend, familielid of advocaat. Kunt u niet naar een gesprek komen dan geeft u dat door aan de mediator. 

De organisatie van mediation bij UWV wordt gedaan door het Centraal Mediation Bureau UWV (CMB). Zij selecteren de mediator en informeren de partijen. Verder verzorgen zij de mediationovereenkomst (volgens de richtlijnen van de Mediatorsfederatie Nederland). In de overeenkomst staan de rechten en verplichtingen van beide partijen tijdens de mediation. Het CMB is ook verantwoordelijk voor de kennis, ervaring en neutraliteit van de mediators. Zij zorgen dat u te maken heeft met een goede mediator. Tijdens de mediation worden de bezwaar- of klachtprocedures waarover de mediation gaat, stilgelegd.