Mediation is niet altijd geschikt om tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld:

  • als een van de partijen geen mediation wil;
  • als een van de partijen zijn belangen niet goed kan behartigen. Bijvoorbeeld als iemand door een lichamelijke of geestelijke handicap niet kan deelnemen;
  • als de partijen willen dat de rechter een oordeel geeft;
  • als door strafrechtelijke aspecten een formele procedure moet worden gevolgd.