Met mediation lost u samen met de andere partij het probleem op. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, begeleidt de partijen hierbij. Bij mediation zit u samen aan tafel en bespreekt u alle kanten en achtergronden van het probleem. Samen bedenkt u een oplossing waar u zich allebei in kunt vinden.

De mediator begeleidt de gesprekken. Tijdens deze gesprekken zal de mediator samen met u op verschillende manieren naar het probleem kijken. Hierdoor ontstaan misschien nieuwe kansen om het met elkaar eens worden. De mediator is altijd neutraal. Hij neemt geen standpunt in, maar bekijkt of de oplossing kan worden uitgevoerd.

Mediation heeft een aantal voordelen:

  • Er is meestal vrij snel een oplossing, vaak zelfs met één gesprek.
  • Bij mediation gaat het er minder juridisch aan toe dan bij een klacht- of bezwaarprocedure. Meestal leidt een goed gesprek al tot een oplossing.
  • Beide partijen spreken af dat alles wat besproken wordt, vertrouwelijk is en dus niet naar buiten mag worden gebracht. U kunt dus vrijuit spreken.
  • Bij mediation werken partijen samen aan een oplossing. De kans is dus groter dat beide partijen tevreden zijn.
  • De bezwaar- of klachtprocedure wordt stilgelegd tijdens de mediation.

Denkt u dat mediation een goede oplossing is in uw situatie? Bel daarvoor met uw contactpersoon van Bezwaar en Beroep. Hij bespreekt met u of mediation in uw situatie zinvol is. Niet alle problemen zijn namelijk geschikt om met mediation op te lossen. de gewone wettelijke regels blijven wel gelden. U kunt dus bijvoorbeeld niet meer uitkering krijgen door mediation dan bij de gewone behandeling van het bezwaar mogelijk zou zijn.

Meedoen aan mediation is vrijwillig. U kunt er elk moment mee stoppen. Maar mediation betekent ook dat u meewerkt om tot een oplossing te komen. Als u eenmaal voor mediation heeft gekozen moet u bij alle besprekingen aanwezig zijn. Wilt u met de mediation stoppen? Dan gebeurt dat altijd in gezamenlijk overleg, dus tijdens een bespreking