Een mediationgesprek bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Soms heeft u aan 1 gesprek niet genoeg. Het volgende gesprek gaat dan verder waar u de afgelopen keer gestopt bent.

 1. Opening

  De mediator bespreekt tijdens het eerste gesprek met u en de andere partij hoe het probleem is ontstaan en legt uit hoe mediation werkt. De mediator bekijkt verder of de personen die aanwezig zijn de zaak kunnen oplossen en of ze bevoegd zijn om afspraken te maken. Vervolgens ondertekenen partijen een mediationovereenkomst. Hierin staan de rechten en verplichtingen van beide partijen. U krijgt deze toegestuurd voor het eerste gesprek.

 2. De zaken op een rij zetten

  De partijen vertellen wat er allemaal vooraf is gebeurd. Alles is bespreekbaar. Ook zaken die misschien niet direct met het probleem te maken hebben, maar die u wel wilt bespreken. Er is namelijk vaak sprake van misverstanden. Daarom is het belangrijk alles te bespreken.

 3. Van standpunten naar belangen

  Partijen proberen de echte belangen achter de standpunten boven tafel te krijgen, ook de niet juridische voordelen. Van daaruit zoeken ze samen naar een oplossing. De mediator stimuleert beiden om met elkaar mee te denken zodat ze elkaars belangen beter begrijpen.

 4. Gemeenschappelijke belangen inventariseren

  De partijen zetten de belangen op een rij om zo een opening te krijgen voor een oplossing. Hiermee werken ze aan het herstel van vertrouwen in elkaar.

 5. Afronding

  Als er een oplossing gevonden is, dan wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Dit is een document waarin de afspraken staan die met elkaar gemaakt zijn. Het bezwaar of de klacht is hiermee opgelost. Als de oplossing betekent dat UWV een eerdere beslissing moet herzien, krijgt u een nieuwe beslissing. Ook als er met mediation geen oplossing is gevonden kan een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld.