Als partijen niet tot een oplossing komen wordt de procedure beƫindigd. De klacht- of bezwaarprocedure wordt dan weer opgestart. Dit wordt gedaan door een andere medewerker dan die bij de mediation betrokken was. Informatie uit de mediationprocedure mag namelijk alleen gebruikt worden als dat gezamenlijk is afgesproken.