Behoor ik tot een van de doelgroepen van het LKV?

Sinds 1 januari 2018 kunt u een doelgroepverklaring LKV aanvragen, als u onder 1 van deze 4 doelgroepen valt:

  • doelgroep oudere werknemers (vanaf 56 jaar);
  • doelgroep arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • doelgroep werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • doelgroep arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden.

Met de Keuzehulp: Loonkostenvoordeel ziet u of u onder een van de 4 doelgroepen valt.

Let op: bent u 56 jaar of ouder en ontvangt u een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)? Dan kunt u deze beslisboom niet gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Bent u stagiair en wilt u een doelgroepverklaring LKV aanvragen? Dit is alleen mogelijk als u een vergoeding ontvangt waarover uw werkgever loonheffingen moet inhouden. U moet de doelgroepverklaring (LKV) dan binnen 3 maanden na de start van uw stage aanvragen. U vindt meer informatie bij Een doelgroepverklaring LKV tijdens mijn stage.